aktualności – 21 marzec 2022

Poniedziałkowe omówienie aktualności w programie o 14:00 zacznę od zwyżek kosztów produkcji żywości. A potem będzie kolejna seria newsów i omawiania w ich kontekście wykresów. A w poniższych aktualnościach jeszcze więcej informacji!

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

 • pp – punkt procentowy
 • b/z – bez zmian
 • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
 • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
 • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
 • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
 • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

aktualności - 21 marzec 2022

W dzisiejszych aktualnościach:

reklama:

Ogólne informacje

 • Emilio Rial, dyrektor grupy Coren, ogromnej spółdzielni rolników w Hiszpanii, powiedział, że koszt podstawowej produkcji żywności wzrósł o 40%. I prawdopodobnie wzrosną dalej ze względu na konflikt na Ukrainie, który ogranicza dostępność m. in. kukurydzy wykorzystywanej we Włoszech czy Hiszpanii na paszę dla zwierząt hodowlanych. Hiszpania ma największe stado zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej, liczące około 58,8 mln sztuk, według danych UE na 2021 r. obejmujących świnie, krowy, owce i kozy. Włochy są czwartym co do wielkości z około 22,5 milionami głów. „We włoskich portach, do których co tydzień przypływają statki z tych krajów (Rosja,Ukraina, Mołdawia, Serbia i Węgry), pozostało tylko 25-dniowe zaopatrzenie” – powiedział Michele Liverini, wiceprezes producenta pasz dla zwierząt gospodarskich Mangimi Liverini S.p.A. Mołdawia, Serbia i Węgry ograniczają eksport jako krok protekcjonistyczny przeciwko inflacji cen żywności w swoim regionie. Brak paszy może oznaczać konieczność zredukowania liczebności hodowli, co w konsekwencji podniesie koszty mięsa w kolejnych miesiącach.
 • Rynek obawia się, że konflikt na Ukrainie może trwać dłużej, co ponownie skupia uwagę na obawach o dostawy wielu towarów z Rosji” – powiedział Xiao Fu, szef strategii rynku towarowego w Bank of China International.
 • JBS S.A., największa na świecie firma mięsna, poinformowała, że rozpocznie produkcję nawozów organicznych z odpadów z własnych zakładów. Jednostka zlokalizowana w Guaicara, w głębi stanu Sao Paulo, będzie mogła produkować 150 000 ton produktów nawozowych rocznie. Projekt ma kosztować ~$26,74 mln. Brazylia jest uzależniona od importu około 85% zużywanego nawozu. JBS powiedział, że inwestycja jest debiutem na rynku środków do produkcji rolnej, dodając, że stanie się pierwszym brazylijskim producentem żywności, który wykorzysta odpady powstałe w wyniku własnej działalności firmy do produkcji nawozów.

Woda

 • Brazylijski regulator energii Aneel upoważnił firmy z sektora energetycznego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie dodatkowych kosztów poniesionych po kryzysie wodnym w zeszłym roku. Na nadzwyczajnym posiedzeniu regulator zatwierdził pierwszą transzę w wysokości do 5,3 miliarda reali ($1,03 miliarda). Istnieje również możliwość drugiej transzy w wysokości do 5,2 mld reali, powiedział Aneel. Pomoc finansowa została ustrukturyzowana, ponieważ wyższe stawki za energię elektryczną naliczone w ubiegłym roku były niewystarczające, aby w pełni pokryć koszty uruchomienia elektrowni termoelektrycznych w 2021 r. Finansowanie powinno również obejmować koszty importu energii oraz premię przyznawaną konsumentom na rynku regulowanym, którzy dobrowolnie ograniczyli swoje zużycie energii.

Kawa

 • Firma doradcza Safras & Mercado prognozuje nowe zbiory kawy w Brazylii na sezon 2022/23 na 61,1 miliona 60-kilogramowych worków. To o +8% więcej niż produkcja w sezonie 2021/22, ale -12% względem rekordowego 2020/21.
 • Zapasy kawy w magazynach ICE wzrosły trzeci tydzień z rzędu (+57,9k t/t), w sezonie 2020/21 rosły (+3,7k t/t). Zapasy kawy są o -41,02% s/s niższe.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

 • Amerykański broker powiedział, że etanol w Brazylii jest teraz sprzedawany za ekwiwalent cukru 19,40 centów za funt, powyżej obecnej ceny w Nowym Jorku.
 • Kilka statków z cukrem surowym (co najmniej 5) kierowało się do Rosji, pomimo obaw o bezpieczeństwo w rejonie Morza Czarnego i wątpliwości dotyczących płatności za umowy w ramach sankcji. Brazylijski surowiec, w liczbie co najmniej 200 tysięcy ton, został sprzedany przez europejskich pośredników. Rosyjski import w ostatnich latach wynosił ~100 tysięcy ton rocznie.
 • Kolejne 100 tysięcy ton cukru płynie do portów w Gruzji. Tegoroczny import cukru przez Gruzję prognozowano na 130 tysięcy ton. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że spora część tych dostaw trafi do Rosji.
 • Aktualny poziom zbiorów w Tajlandii jest o +28,5% r/r wyższy.
 • Import cukru do Chin, największego nabywcy, spadł w lutym do 410 000 ton (-5,3% m/m).

Kakao

 • Zapasy kakao w magazynach ICE spadły (-11,3k t/t), w poprzednim sezonie rosły (+137,9k t/t). Zapasy są w tym sezonie o +13,34% s/s wyższe.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Pszenica

 • Francuskie Strategie Grains poinformowało, że wojna może usunąć z rynku światowego około 11 milionów ton pszenicy z Morza Czarnego w sezonie 2021/22.
 • IGC prognozuje spadek eksportu pszenicy z Ukrainy w tym sezonie do 20,8 mln ton (z prognozy 24,5 mln ton w lutym).

Kukurydza

 • Firma konsultingowa Agroconsult oszacowała drugą produkcję kukurydzy w Brazylii na 92,2 mln ton w sezonie 2021/22, co będzie oznaczać +52% s/s.
 • Buenos Aires grains exchange prognozuje spadek zbiorów kukurydzy w Argentynie do 51,0 mln ton.
 • Francuskie Strategie Grains poinformowało, że wojna może usunąć z rynku światowego około 12 milionów ton kukurydzy z Morza Czarnego w sezonie 2021/22.
 • IGC prognozuje spadek eksportu kukurydzy z Ukrainy w tym sezonie do 10,9 mln ton (z prognozy 21,0 mln ton w lutym).
 • Nabywcy prawdopodobnie wykorzystają spadające ceny kukurydzy jako okazję do zablokowania większej ilości dostaw, powiedział Tomm Pfitzenmaier, analityk Summit Commodity Brokerage w stanie Iowa. „Minie trochę czasu, zanim zboże wyjedzie z Rosji lub Ukrainy. Nabywcy kukurydzy na całym świecie będą musieli przyjechać do USA” – powiedział.

Soja

 • Oczekuje się, że rosnący popyt na paszę w połączeniu z ograniczoną dostępnością i wyższymi cenami substytutów bogatych w białko zwiększy import soi z Chin do rekordowej prognozy 100 milionów ton metrycznych (MMT) w sezonie 2022/23. Szacowany import nasion soi w sezonie 2021/22 został zredukowane do 95 MMT w porównaniu z poprzednim szacunkiem, z powodu utrzymującego się słabego popytu w sektorze trzody chlewnej i drobiu oraz ogłoszonych planów sprzedaży rezerw państwowych.” – podała USDA.
 • Obszar uprawy soi w Brazylii prawdopodobnie będzie rósł wolniej niż w poprzednich latach, ponieważ rolnicy największego na świecie producenta stoją w obliczu zbliżającego się niedoboru nawozów. Przyrost obszaru zasiewów może spaść z tradycyjnego poziomu 1,0 – 1,5 mln ha przyrostu rocznie do ~0,5 mln ha w 2022 roku.
 • Po zbadaniu pól soi w dużych stanach rolniczych eksperci Agroconsult prognozują, że produkcja soi w Brazylii spadnie o prawie 11%, do poziomu nieco poniżej 125 milionów ton w 2022 roku. Spadek ten jest związany z poważną suszą, która dotknęła rolników w południowych stanach, w tym w Paraná i Rio Grande do Sul, gdzie średnie plony spadły odpowiednio o 38,7% i 56,2%.
 • Buenos Aires grains exchange prognozuje spadek zbiorów soi w Argentynie do 42,0 mln ton. Aktualnie trwające zbiory mają wydajność poniżej 5-letniej średniej.

Pozostałe rośliny oleiste

 • Buenos Aires grains exchange prognozuje spadek plonów słonecznika do 3,3 mln ton, którego w Argentynie zebrano dotychczas z 58% obszaru zasiewów. Uprawy zostały dotknięte suszą na początku roku i ulewnymi deszczami uderzającymi w rośliny w południowej strefie upraw.
 • Największy na świecie eksporter oleju jadalnego nałożył na firmy obowiązek sprzedaży 30% planowanego wolumenu eksportu produktów z oleju palmowego, wobec 20% nałożonych w styczniu, w ramach walki z gwałtownie rosnącymi cenami olejów spożywczych. Obecnie rząd Indonezji planuje usunięcie ograniczenia dotyczące wielkości eksportu produktów z oleju palmowego i zamiast tego podniesie opłatę eksportową. Obecnie maksimum opłaty eksportowej (CPO) to $375/tonę, wzrośnie do nawet $675/t – ostateczna cena jest zależna od ceny referencyjnej oleju palmowego. Maksymalna opłata CPO byłaby stosowana, gdy ceny osiągną $1500 za tonę. Referencyjna cena CPO w Indonezji za marzec wyniosła $1432,24 za tonę. „To jest mechanizm rynkowy i miejmy nadzieję, że może on utrzymać stabilność dostaw dla ludzi” – powiedział minister handlu Muhammad Lutfi. „Od stycznia do 17 marca wydano już co najmniej sześć ministerialnych rozporządzeń dotyczących oleju spożywczego i żadne z nich nie miało pozytywnego wpływu na dobrobyt ludzi” – powiedział członek parlamentu Mufti Aiman ​​Nurul Anam. Indonezja wydała zezwolenia na eksport na 3,5 miliona ton oleju palmowego i jego produktów rafinowanych w ciągu ostatnich 30 dni.

Wieprzowina, wołowina, drób oraz owoce morza

 • W środowisku handlowym toczy się coraz większa debata na temat tego, czy rosnąca inflacja, zwiększająca konsumenckie ceny żywności i paliw, może zdusić popyt publiczny na steki i wysokiej jakości kawałki wołowiny tego lata, powiedział Karl Setzer, analityk ds. ryzyka towarowego w Agrivisor.
 • Cargill Inc.zgodził się nabyć 24,5% udziałów w hodowli łososia filii chilijskiego Multiexport Foods za około $290 milionów. Chile jest drugim po Norwegii największym producentem łososia na świecie. Cargill jest wiodącym dostawcą pasz dla łososia. Zgodnie z umową Salmones Multiexport będzie miał również 1,13% udziałów sprzedanych lokalnej jednostce japońskiej firmy Mitsui & Co, której udział w spółce również osiągnie 24,5%. Warunki umowy – która nadal wymaga zgody organów nadzoru antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chile – muszą zostać spełnione w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy.
 • Hiszpańska firma Nueva Pescanova planuje otworzyć w przyszłym roku pierwszą na świecie komercyjną farmę ośmiornic i wykorzystać do tego metody karmienia ośmiornic hodowlanych opracowaną w ramach projektu społecznego w Sisal, społeczności rybackiej na meksykańskim półwyspie Jukatan. Pod kierunkiem biologa Carlosa Rosasa, profesora z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku (UNAM), mała farma ośmiornic opracowała opatentowaną żywność dla wysoce inteligentnych głowonogów. Po wielu próbach i błędach zespół Rosas odniósł sukces z jedzeniem zrobionym z odchodów rybnych – takich jak głowy – które w przeciwnym razie zostałyby wrzucone z powrotem do morza. Mieszają odpady w maszynie, tworząc substancję podobną do pasty, która jest następnie formowana w granulki. Wydaje się, że ośmiornica to lubi. To korzystne dla obu stron, powiedział Rosas. Rybacy zarabiają dodatkowe pieniądze, sprzedając swoje odpady, a farma dostaje to, czego potrzebuje, aby nakarmić ośmiornicę. „Zamierzamy uczynić przemysł rybny bardziej wydajnym, jednocześnie poprawiając produkcję ośmiornic” – powiedział Rosas. Liczebność globalna głowonogów, ze względu na rosnącą temperaturę oceanów, zaczyna się zmniejszać. Na wolności ośmiornice jedzą tylko żywe pożywienie, mówi Sarah McAnulty, biolog z USA zajmujący się głowonogami. Jako stworzenia mięsożerne, w warunkach stresu w niewoli, kanibalizują się nawzajem, a nawet zjadają własne ramiona. Popyt na mięso ośmiornic rośnie – w 2018 roku wyprodukowano 420 tysięcy ton, w 202 roku ma być to ponad 688 tysięcy ton.

Ropa naftowa

 • Norwegia zaoferuje nowe licencje na wydobycie ropy i gazu na swoich terytoriach, w tym na niezbadanym wcześniej obszarze w Arktyce. „Dostęp do nowego, atrakcyjnego terenu poszukiwawczego jest filarem rządowej polityki dalszego rozwoju przemysłu naftowego” – powiedział w oświadczeniu minister energii i ropy Terje Aasland. Działacze na rzecz ochrony środowiska zdecydowanie sprzeciwiają się norweskim odwiertom ropy i gazu, zwłaszcza w delikatnym ekosystemie Arktyki, argumentując, że przyczyniają się one do globalnego ocieplenia, ale znaczna większość w parlamencie stwierdziła, że ​​poszukiwania będą kontynuowane. Ministerstwo energetyki poinformowało, że dodało udziały w 31 blokach poszukiwawczych na Arktycznym Morzu Barentsa, o które firmy naftowe mogą ubiegać się w ostatniej rundzie, oprócz innych obszarów na Morzu Barentsa, Morzu Północnym i Morzu Norweskim. Bloki sąsiadują z dojrzałymi obszarami, które zostały odwiercone w przeszłości i mają stosunkowo dobrze znaną geologię lub istniejącą infrastrukturę, co pozwala firmom na szybkie opracowywanie nowych odkryć. Norwegia jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w Europie po Rosji, pompując około 4 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, i przewiduje się, że do 2024 r. zwiększy produkcję o około 9%. Tegoroczne przetargi na licencje zostaną rozstrzygnięte w styczniu 2023 roku.
 • Eksport i tranzyt rosyjskiej ropy z zachodnich portów kraju i rurociągiem Drużba w drugim kwartale 2022 roku ma wynieść 37,8 mln ton (+5,59% q/q). Dostawy ropy naftowej z rosyjskich portów bałtyckich w okresie kwiecień-czerwiec w porównaniu do pierwszego kwartału utrzymywały się niemal na stałym poziomie, a ładunki w Noworosyjsku wzrosną o 8,5%. Plan dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Drużba do Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i Węgier wykazał wzrost o 9,7% kwartał do kwartału.
 • Książę Arabii Saudyjskiej, Mohammed bin Salman, podkreślił znaczenie utrzymania porozumienia OPEC+ oraz chęć królestwa do utrzymania równowagi i stabilności rynków ropy w rozmowie telefonicznej w czwartek z premierem Japonii Fumio Kishidą.
 • Zgodność OPEC+ z cięciami wydobycia ropy wzrosła do 136% w lutym (+7 pp m/m). Oznacza to, że kraje działające w ramach OPEC+ mają zezwolenie na wydobywanie ponad miliona baryłek ropy naftowej dziennie więcej niż aktualnie wydobywają. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognzuje, że deficyt na rynku ropy w Q2 2022 wyniesie 700 tysięcy baryłek dziennie.
 • Trzech zagranicznych przedstawicieli odeszło z zarządu drugiego co do wielkości rosyjskiego producenta ropy Lukoil. Strona internetowa Łukoil pokazuje, że zarząd składa się teraz z ośmiu członków, podczas gdy wcześniej miał 11. Na liście znalazł się Roger Mannings, przewodniczący rosyjsko-brytyjskiej izby handlowej;Toby Gati, prezes TTG Global LLC i Wolfgang Schussel, były kanclerz Austrii.
 • Chiński eksport benzyny spadł o -47% r/r, a oleju napędowego o -88% r/r w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. Pekin wydał tylko 13 milionów ton kontyngentów eksportowych na paliwo rafinowane w pierwszej partii swojego przydziału na 2022 r., co stanowi spadek o 56% w stosunku do odpowiedniego przydziału na 2021 r., ponieważ ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez przemysł ciężki. Analitycy spodziewają się, że eksport produktów rafineryjnych utrzyma się na niskim poziomie w nadchodzących miesiącach, dotknięty zmniejszoną produkcją krajową, ponieważ marże rafineryjne słabną i coraz więcej rafinerii przeprowadza remonty. Chińska firma konsultingowa JLC oszacowała, że ​​dostawy benzyny spadną w marcu o 67% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 520 000 ton, a oleju napędowego o 83% do 490 000 ton, jednocześnie ostrzegając, że rzeczywisty eksport może dalej spadać. Rząd powiedział rafineriom, aby rozważyły ​​wstrzymanie eksportu benzyny i oleju napędowego w kwietniu, ponieważ analitycy obawiaj się, że na skutek wojny na Ukrainie pojawią się niedobory.
 • Indyjski import ropy naftowej w lutym wzrósł do 4,86 mln baryłek dziennie (+5% m/m; +24% r/r). W lutym 2021 rafineria w Bathinda w północnych Indiach została całkowicie zamknięta z powodu konserwacji, co tłumaczy duży skok importu w ujęciu rocznym. Niektóre indyjskie rafinerie również odroczyły przestoje remontowe jednostek, aby czerpać zyski z eksportu, jednocześnie zaspokajając rosnące lokalne zapotrzebowanie na paliwo i księgując wyższe marże rafineryjne. Lokalna sprzedaż paliw w Indiach, trzecim co do wielkości importerze i konsumentem ropy naftowej na świecie, rośnie od czasu, gdy rząd zniósł ograniczenia wywołane przez COVID-19.
 • Akcje Occidental Petroleum Corp wzrosły w ubiegłym tygodniu po tym, jak Berkshire Hathaway Inc Warrena Buffetta poinformowało o nabyciu 14,6% udziałów w spółce za prawie $1 mld. Vicki Hollub, dyrektor generalna Occidental, powiedziała w tym miesiącu, że problemy w łańcuchu dostaw i braki siły roboczej utrudniają firmom naftowym zwiększenie produkcji w celu zaspokojenia popytu. Occidental stara się także zmniejszyć zadłużenie o ponad połowę i zwiększyć wypłaty dla akcjonariuszy, m.in. poprzez ogłoszoną w zeszłym miesiącu wyższą dywidendę.
 • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 18 marca 2022 wynosiły 6,287 mln (b/z t/t).
 • Liczba odwiertów naftowych w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 3 do poziomu 524 aktywnych punktów.

Gaz ziemny

 • Hiszpania i Portugalia zaproponują ograniczenie hurtowych cen energii elektrycznej do 180 euro za megawatogodzinę (MWh) w Unii Europejskiej, aby poradzić sobie z rekordowym wzrostem cen energii. Propozycja powinna zostać zatwierdzona na najbliższym szczycie UE czyli 24-25 marca. „Jeszcze dwa lata temu maksymalna cena 180 euro za MWh wydawała się fantazją, która nigdy nie zostanie osiągnięta, a dziś została w dużej mierze przekroczona. Niewiele jest argumentów, że powinno to być maksimum, jakie powinniśmy zaakceptować na naszym rynku” – powiedział hiszpańska minister energetyki i środowiska Teresa Ribera.
 • Włoski Snam pracuje nad serią projektów infrastrukturalnych, które mają pomóc w zwiększeniu dostaw gazu. Snam, który zarządza około 33 000 km rurociągu we Włoszech, ma udziały w kluczowych rurociągach dostarczających algierski i azerski gaz do Włoch, a także w rurociągu TAG, który transportuje gaz rosyjski. Snam, który czerpie większość swoich przychodów z transportu gazu, obsługuje również większość włoskich magazynów gazu i posiada udziały w dwóch terminalach skroplonego gazu ziemnego. „Ponownie koncentrujemy się na dywersyfikacji dostaw, maksymalizując import rurociągowy z południa, a zwłaszcza dodatkowego LNG”, powiedział dyrektor naczelny Marco Alvera. Firma jest zaangażowana w projekt wstępnego etapu wykonalności nowego rurociągu podmorskiego z Hiszpanii do Włoch. Hiszpania ma największą zdolność regazyfikacyjną w Europie, ale transport gazu przez Pireneje do Europy był problemem z powodów infrastrukturalnych. Włoskie władze prognozują, że zastąpienie całego gazu, który Włochy otrzymują z Rosji, zajmie co najmniej trzy lata, ale powiedział również, że połowa importu może zostać zastąpiona do połowy roku.
 • Polska ponownie zastanawia się nad rolą gazu ziemnego w odchodzeniu od energetyki węglowej, starając się uniknąć uzależnienia od rosyjskich paliw. Inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła Unię Europejską do podjęcia próby zmniejszenia zależności od paliw kopalnych z Rosji, która dostarcza do UE 40% gazu, 27% importu ropy naftowej i 46% importu węgla. Węgiel, najbrudniejsze paliwo kopalne, wytwarza około 70% polskiej energii elektrycznej. Rząd spodziewał się, że mniejsze zużycie węgla wywoła w tej dekadzie wzrost zapotrzebowania na gaz w Polsce do zasilania nowych elektrowni gazowych. Według think tanku Forum Energii Rosja dostarcza około 55% polskiego importu gazu, 66% importu ropy i 75% importowanego węgla. Zmniejszenie zależności od węgla i gazu może przyśpieszyć plany dotyczące elektrowni jądrowych. Polska planuje uruchomić swoją pierwszą elektrownię jądrową w 2033 roku.
 • Ceny spotowe skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji spadły w ubiegłym tygodniu – majowe dostawy wycenia się na $35,50/mmBtu (-6,6% t/t).
 • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 95,4 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli -13,04% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 98,3 bcfd.
 • Marcowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosi średnio 93,1 mld stóp sześciennych dziennie (+0,65% m/m).
 • Marcowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio 12,72 bcfd (+2,33% m/m). Rekordowy dotychczas przepływ do terminali LNG w USA był w styczniu 2022 na poziomie 12,44 bcfd.
 • Liczba amerykańskich odwiertów gazowych wzrosła w ubiegłym tygodniu o 2 do poziomu 137 aktywnych punktów, osiągając najwyższy poziom od października 2019.
 • Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w tygodniu do 11 marca spadły o -79 mld stóp sześciennych (bcf) do 1,440 bilionów stóp sześciennych (tcf). Zapasy gazu w USA są obecnie o -17,43% poniżej 5-letniej średniej. Analitycy prognozowali spadek zapasów o -73 bcf.

Energia odnawialna

 • Niemiecki producent energii RWE poinformował, że zbuduje terminal amoniaku w miejscu w mieście portowym Brunsbuettel na Morzu Północnym, gdzie już zapowiedział, że zbuduje pierwszy w kraju terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG). Terminal amoniaku miałby początkowo służyć do importu produktu, który jest używany do chemikaliów i nawozów, ale później mógłby zostać rozbudowany, aby wytwarzać amoniak z importowanych surowców. Amoniak jest obecnie często wytwarzany z gazu ziemnego, ale można go wytwarzać z wodoru, „zielonego” paliwa wytwarzanego w procesie elektrolizy w celu rozszczepienia wody przy użyciu energii odnawialnej. Wodór, podobnie jak amoniak, jest obecnie często wytwarzany z gazu ziemnego. RWE podało, że spodziewa się importować 300 tys. ton amoniaku rocznie wyprodukowanego w zielonych technologiach. Poinformowano, że jednostka produkcyjna zostanie zbudowana później, aby produkować amoniak na miejscu przy użyciu ekologicznych surowców, zwiększając dostawy amoniaku do 2 milionów ton rocznie.
 • Shell ogłosił, że złożył wniosek o licencję od brazylijskiej agencji ochrony środowiska Ibama na wytwarzanie morskiej energii wiatrowej w sześciu obszarach kraju. Sześć projektów znajduje się w brazylijskich stanach Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Espirito Santo, Rio de Janeiro i Rio Grande do Sul. Całkowita moc zainstalowana projektów wyniesie 17 gigawatów. „Inicjatywa ta pokazuje zaangażowanie Shella w Brazylii, a także urzeczywistnienie strategii „Driving Progress”, skoncentrowanej na celach dekarbonizacji dla transformacji energetycznej” – podała firma w oświadczeniu.

Uran

 • Czeski producent energii elektrycznej CEZ ogłosił przetarg na nowy blok w swojej elektrowni jądrowej Dukovany, po otrzymaniu zgody od rządu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w 2024 roku. Premier Petr Fiala powiedział w czwartek, że budowa powinna ruszyć w 2029 roku, a nowy blok powinien ruszyć w 2036, zgodnie z wcześniejszymi planami. Rosja została wykluczona z projektu jeszcze w 2021 roku. Kontrolowany przez państwo CEZ eksploatuje cztery bloki o mocy 510 megawatów w zakładzie w Dukovany, uruchomionym w latach 1985-1987. Nowa jednostka ma zastąpić obiekty, które w nadchodzących dziesięcioleciach mają zostać wycofane.
 • Belgia poinformowała, że ​​planuje utrzymanie dwóch reaktorów, znanych jako Doel 4 i Tihange 3, przez kolejne 10 lat w ramach odwrócenia wcześniejszego planu wycofania wszystkich swoich reaktorów do 2025 r. Francuskie przedsiębiorstwo Engie poinformowało, że będzie współpracować z Belgią w celu zbadania możliwości przedłużenia energetyki jądrowej w tym kraju do 2035 r. Francuskie przedsiębiorstwo, które obsługuje obie elektrownie, zapowiedziało, że będzie współpracować z rządem w celu zbadania wykonalności planu, zauważając, że decyzja o przedłużeniu okresu eksploatacji reaktorów wiąże się z „znaczącymi ograniczeniami w zakresie bezpieczeństwa, przepisów i wdrażania”. Tihange to reaktor o mocy 1038 megawatów we wschodniej Belgii. Doel to reaktor o mocy 1039 MW w pobliżu portu w Antwerpii. Reaktory stanowią 35% mocy jądrowej kraju.

Złoto

 • Jeśli dojdzie do zawieszenia broni lub jakaś umowa, złoto może spaść dość szybko”, powiedział Edward Meir, analityk w ED&F Man Capital Markets.
 • Podczas gdy rynek fizyczny znalazł się pod presją, wzrost zainteresowania inwestorów na razie z nawiązką zrekompensował tę słabość, co sugeruje, że niestabilna akcja cenowa pozostanie” – powiedział analityk Standard Chartered, Suki Cooper
 • Zijin Mining Group Co Ltd, jeden z największych chińskich producentów złota i miedzi, poinformował w piątek, że zysk netto w 2021 r. wzrósł do 15,7 miliarda juanów (+140% r/r) czyli $2,47 miliarda, co jest rekordowym wynikiem drugi rok z rzędu. Produkcja złota wzrosła do 47,5 tony (+17% r/r). Prognoza na 2022 rok mówi o wydobyciu złota na poziomie 60,0 ton.
 • Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach chicagowskiej (CME) i szanghajskiej (ShFE) giełdy:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CME oraz ShFE

Miedź

 • Związek reprezentujący pracowników w kopalni Escondida w Chile należącej do BHP Group zagroził w czwartek wstrzymaniem pracy z powodu tego, co uważa za naruszenia umowy zbiorowej. Escondida’s Union 1 poprosił o pilne spotkanie z kierownictwem firmy w celu omówienia jej skarg dotyczących awansów, twierdząc, że wiele warunków umowy nie jest przestrzeganych przez firmę. Poprosił, aby problemy zostały wkrótce rozwiązane lub zainicjuje „działania pracownicze”, co oznacza przestój. To „może oznaczać, między innymi, strajki lub zbiorowe wstrzymywanie się od pracy, tak długo, jak zostało to uzgodnione”, napisano w liście. Jeśli związek wezwie do wstrzymania działalności, poinformuje o tym firmę z wyprzedzeniem, aby można było zastosować środki w celu „ochrony” majątku firmy. Związek i firma podpisały nowy układ zbiorowy w sierpniu ubiegłego roku.
 • Jak poinformował rząd, w czwartek 17 marca zniesiono blokadę drogową wpływającą na kopalnię miedzi Las Bambas należącą do MMG Ltd. Rząd powiedział, że społeczność Urinsaya, położona około 250 km (155 mil) od kopalni, zgodziła się na zniesienie blokady po trzech dniach spotkań. Las Bambas korzysta z drogi gruntowej o długości ponad 400 kilometrów, aby transportować swój metal do portu morskiego za pomocą ciężarówek, które przemierzają dziesiątki zubożałych społeczności w peruwiańskich Andach. Las Bambas odpowiada za 2% globalnych dostaw miedzi.
 • Zijin Mining Group Co Ltd, jeden z największych chińskich producentów złota i miedzi, poinformował w piątek, że zysk netto w 2021 r. wzrósł do 15,7 miliarda juanów (+140% r/r) czyli $2,47 miliarda, co jest rekordowym wynikiem drugi rok z rzędu. Produkcja miedzi z kopalni Zijin wzrosła do 584 165 ton (+28,8%) w 2021 roku. Prognoza na 2022 rok mówi o wydobyciu miedzi na poziomie 860 tysięcy ton.
 • Zmiany stanów magazynowych m.in. miedzi w Londynie, USA i Szanghaju są dostępne poniżej.

Pozostałe metale przemysłowe

 • Wpływ wyższych cen ropy będzie miał znacznie większy wpływ na aluminium niż inne metale nieszlachetne” – powiedział Xiao Fu, szef strategii rynku towarowego w Bank of China International.
 • Import aluminium do Chin w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. spadł do 336 007 ton (-26,2% r/r). Chiny, największy światowy producent i konsument aluminium, sprowadziły rekordową ilość metalu w 2021 r. – 3,2 mln ton. Dla porównania, chiński eksport nieobrobionego plastycznie aluminium i produktów aluminiowych wzrósł do 1,03 miliona ton w okresie styczeń-luty (+22% r/r).
 • Turecki przemysł stalowy, czołowy dostawca Unii Europejskiej, spodziewa się dodatkowych przychodów w związku z sankcjami na Rosję. Szacuje się, że turecki eksport zarobi na sankcjach ~$1 mld w 2022 roku. Lokalny rynek stali w Turcji może stanąć w obliczu nierównowagi i rosnących cen po nagłym wzroście popytu. „Kontyngent Turcji na ten rok wyniósł około 6,2 miliona ton. Realokacja kwot oznacza dodatkowy około 1 milion ton dla tureckiej stali”, powiedział Ugur Dalbeler, wiceprezes Colakoglu Metalurji, wiodącego tureckiego eksportera stali. Według Tureckiego Stowarzyszenia Eksporterów Stali, UE była w 2021 r. największym rynkiem dla Turcji z 7,4 mln ton eksportu stali. UE odbiera 31% tureckiego eksportu stali. „Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle wyniósł 75% w 2021 r. Więc nadal mamy miejsce na dodatkowe zamówienia. Ale nagły wzrost popytu może zaszkodzić tureckiemu rynkowi lokalnemu, podnosząc ceny i tworząc pewną nierównowagę dla tureckich konsumentów stali”.
 • Azovstal, należący do grupy Metinvest to jeden z największych kombinatów metalurgicznych w Europie. Położony jest w Mariupolu na Ukrainie i został, wg doniesień mediów, bardzo poważnie uszkodzony w trakcie rosyjskiego oblężenia. „Baterie koksownicze nie stanowią już zagrożenia dla życia mieszkańców. Właściwie zatrzymaliśmy również wielkie piece. Wrócimy do miasta, odbudujemy przedsiębiorstwo i ożywimy je” – napisał dyrektor generalny Azovstalu Enwer Tskitiszwili. Metinvest należy do najbogatszego Ukraińca, Rinata Achmetowa – który był postrzegany w kategorii prorosyjskiej, jednak od rozpoczęcia inwazji kieruje dużo oskarżeń przeciwko wojskom rosyjskim, także o popełnianie zbrodni wojennych.

Stany magazynowe metali przemysłowych

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME, CME oraz ShFE

 • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE). Trzeci z rzędu tydzień wzrostu zapasów niklu. Drugi z rzędu tydzień spadku zapasów miedzi i wzrostu zapasów cynku.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Dziewiąty z rzędu tydzień spadku zapasów ołowiu. Ósmy tydzień z rzędu spadek zapasów NASAAC. Piąty z rzędu tydzień spadku zapasu aluminium premium. Drugi z rzędu tydzień wzrostu zapasów miedzi.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku pomiędzy 19:30 a 20:00 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.

Z kolei w serwisie Surowcowe.info publikuję statystyki miesięczne dla dziewiętnastu surowców: ropy Brent, ropy WTI, srebra, złota, miedzi, gazu ziemnego, soi, kukurydzy, pszenicy, cukru, kawy arabika, kawy robusta, kakao, soku pomarańczowego, bawełny, ryżu, wieprzowiny, bydła (live cattle) oraz papierów na emisję dwutlenku węgla.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *