Pszenica

Spis treści

Ogólne informacje

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Raporty CFTC

aktualności (podstrona)

średnie ceny (podstrona)

Ogólne informacje

Pszenica posiada bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz przy produkcji pasz zwierzęcych i jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zbóż na świecie: w 2016 roku według danych FAOSTAT wyprodukowano (czy też raczej zebrano) 749 460 077 ton pszenicy na całym świecie!

To samo źródło definiuje nam najważniejszych producentów pszenicy wg zbiorów z 2016 roku:

 1. Chiny (131 689 035 ton)
 2. Indie (93 500 000 ton)
 3. Federacja Rosyjska (73 294 568 ton)
 4. Stany Zjednoczony Ameryki Północnej (62 859 050 ton)
 5. Kanada (30 486 700 ton)

Dla zainteresowanych: Polska jest na 16. miejscu ze zbiorami rzędu 10 827 902 ton i to Polska właśnie otwiera listę krajów z produkcją ponad 10 milionów ton pszenicy rocznie.

Z kolei lista eksporterów pszenicy w 2016 roku, zgodnie z danymi The Observatory of Economic Complexity, kształtuje się nieco inaczej:

 1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (14%)
 2. Federacja Rosyjska (13%)
 3. Kanada (13%)
 4. Australia (9,7%)
 5. Francja (9,2%)

Najważniejsze kontrakty terminowe na pszenicę są notowane na amerykańskich giełdach: w Chicago, Kansas City i Minneapolis. Zdecydowana większość dostępnych u polskich i europejskich brokerów kontraktów na pszenicę będzie odzwierciedlać ceny z chicagowskiej giełdy, a ta siłą rzeczy jest najbardziej zależna od warunków, jakości i kosztów amerykańskich zbiorów.

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Na cenę pszenicy często wpływają reakcje inwestorów na różne raporty, zwłaszcza te dotyczące amerykańskich upraw publikowane przez Departament Rolnictwa USA.

Najważniejszy z nich, publikowany raz w miesiącu, w drugim tygodniu każdego miesiąca (między 7. a 14. dniem) o godzinie 18:00 czasu polskiego to raport dotyczący produkcji pod nazwą Crop Production. Zawiera on między innymi informacje o prognozowanej jakości zbiorów w najbliższym sezonie czy prognozowanej ilości zapasów danego zboża po zakończeniu zbiorów.

Pozostałe dwa raporty wpływające na cenę pszenicy to cotygodniowe publikacje: poniedziałkowe Crop Progress (jakość oraz postępy w uprawach) oraz czwartkowe U.S. Export Sales (dotyczące eksportu amerykańskich zbóż).

Daty publikacji raportów są w kalendarzu w kolumnie po prawej stronie, w momencie ich publikacji można spodziewać się zwiększonej zmienności na kontraktach na pszenicę oraz gwałtownych skoków cen.

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

 • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
 • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

 • commercial (j.w.);
 • large speculators (czyli tzw. “grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
 • small speculators (czyli tzw. “ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Komentarze są wyłączone.