Pszenica

Spis treści

Ogólne informacje

Mapa zasiewów w USA

Kalendarz zbiorów

Pszenica od A do Z – program surowcowe.info z Comparic24.tv

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Raporty CFTC

aktualności

średnie ceny (podstrona)

Ogólne informacje

Pszenica posiada bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz przy produkcji pasz zwierzęcych i jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zbóż na świecie: w 2017 roku według danych FAOSTAT wyprodukowano (czy też raczej zebrano) 771 718 579 ton pszenicy na całym świecie. W porównaniu do zbiorów w 2016 roku (749 460 077 ton) oznacza to wzrost światowych zbiorów o 2,88%.

To samo źródło definiuje nam najważniejszych producentów pszenicy wg zbiorów z 2017 roku (w nawiasie podana jest różnica procentowa w zbiorach w stosunku do 2016 roku):

 1. Chiny – 134 334 000 ton (+1,97%)
 2. Indie – 98 510 000 ton (+5,09%)
 3. Federacja Rosyjska – 85 863 132 ton (+14,64%)
 4. Stany Zjednoczony Ameryki Północnej – 47 370 880 ton (-32,7%)
 5. Francja – 36 924 938 ton (awans do pierwszej piątki producentów)

Dla zainteresowanych: Polska jest na 16. miejscu ze zbiorami rzędu 11 665 702 ton (+7,18%).

Z kolei lista eksporterów pszenicy w 2017 roku, zgodnie z danymi The Observatory of Economic Complexity, kształtuje się nieco inaczej (w nawiasie podany jest udział w eksporcie w 2016 roku):

 1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – 15,7% (14%)
 2. Federacja Rosyjska – 14,8% (13%)
 3. Kanada – 13,0% (13%)
 4. Australia – 11,9% (9,7%)
 5. Francja – 7,7% (9,2%)

Najważniejsze kontrakty terminowe na pszenicę są notowane na amerykańskich giełdach: w Chicago, Kansas City i Minneapolis. Zdecydowana większość dostępnych u polskich i europejskich brokerów kontraktów na pszenicę będzie odzwierciedlać ceny z chicagowskiej giełdy, a ta siłą rzeczy jest najbardziej zależna od warunków, jakości i kosztów amerykańskich zbiorów.

Rozróżniamy w USA następujące rodzaje pszenicy:

 • hard red winter (twarda ozima) – zbierana czerwiec/lipiec
 • hard red spring – zbierana sierpień/wrzesień
 • soft red winter (miękka ozima) – zbierana czerwiec/lipiec
 • white (biała)
 • durum
 • rye (żyto)

Powrót do spisu treści

Mapa zasiewów pszenicy w USA

Poniższa mapa obrazuje Stany, które mają największe zasiewy i zbiory pszenicy:

źródło: opracowanie własne na podstawie USDA

pod tym linkiem znajdziecie mapę zbiorczą zasiewów ryżu, pszenicy, soi, kukurydzy i sorgo.

Powrót do spisu treści

Kalendarz zbiorów

źródło: opracowanie własne

Powrót do spisu treści

Pszenica od A do Z – program surowcowe.info z Comparic24.tv

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Na cenę pszenicy często wpływają reakcje inwestorów na różne raporty, zwłaszcza te dotyczące amerykańskich upraw publikowane przez Departament Rolnictwa USA.

Najważniejszy z nich, publikowany raz w miesiącu, w drugim tygodniu każdego miesiąca (między 7. a 14. dniem) o godzinie 18:00 czasu polskiego to raport dotyczący produkcji pod nazwą Wheat Outlook. Zawiera on między innymi informacje o prognozowanej jakości zbiorów w najbliższym sezonie czy prognozowanej ilości zapasów danego zboża po zakończeniu zbiorów.

Pozostałe dwa raporty wpływające na cenę pszenicy to cotygodniowe publikacje: poniedziałkowe Crop Progress (jakość oraz postępy w uprawach) oraz czwartkowe U.S. Export Sales (dotyczące eksportu amerykańskich zbóż).

Daty publikacji raportów są w kalendarzu w kolumnie po prawej stronie, w momencie ich publikacji można spodziewać się zwiększonej zmienności na kontraktach na pszenicę oraz gwałtownych skoków cen. Kalendarz zostanie zaktualizowany gdy tylko Departament Rolnictwa USA wznowi prace po amerykańskim shutdownie rządu federalnego trwającego od 22 grudnia 2018 do 25 stycznia 2019.

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

 • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
 • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

 • commercial (j.w.);
 • large speculators (czyli tzw. “grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
 • small speculators (czyli tzw. “ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Możliwość komentowania została wyłączona.