Kakao

Spis treści

Ogólne informacje

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Raporty CFTC

aktualności (podstrona)

średnie ceny (podstrona)

Ogólne informacje

Ziarna kakao największe zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Dane FAOSTAT pokazują globalną produkcję na poziomie 4 466 574 tony rocznie, a tak definiują listę największych producentów kawy w 2016 roku:

 1. Wybrzeże Kości Słoniowej (1 472 313 ton)
 2. Ghana (858 720 ton)
 3. Indonezja (656 817 ton)
 4. Kamerun (291 512 ton)
 5. Nigeria (236 521 ton)
 6. Brazylia (213 843 tony)
 7. Ekwador (177 551 ton)
 8. Peru (107 922 tony)

Reszta listy to kraje z produkcją poniżej 100 ton rocznie.

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

W każdym miesiącu amerykański Departament Rolnictwa publikuje raporty Coffee Annual oraz Coffee semi-annual, które pozwalają śledzić na bieżąco zmiany w zasiewach, zbiorach, eksporcie czy prognozach w poszczególnych krajach – producentach kawy na świecie.

Dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) pojawia się też raport Coffee: World Markets and Trade informująca o światowy obrocie, produkcji, konsumpcji i zapasach kawy wraz z analizą wydarzeń mających wpływ na handel kawą.

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

 • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
 • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

 • commercial (j.w.);
 • large speculators (czyli tzw. „grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
 • small speculators (czyli tzw. „ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Komentarze są wyłączone.