Kawa

Spis treści

Ogólne informacje
Sezon kawowy
International Coffee Organization
Raporty Departamentu Rolnictwa USA
Raporty CFTC
aktualności
dane historyczne (podstrona)
średnie ceny (podstrona)

Ogólne informacje

Ziarna kawy największe zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Produkcja kawy dzieli się na dwa gatunki:

 • Arabica (~70% światowych upraw);
 • Robusta (~30% światowych upraw).

W przypadku cen kawy, mowa jest o cenie za 60 kilogramowy worek, który jest podstawową jednostką rozliczeniową na tym rynku.

Dane FAOSTAT tak definiują listę największych producentów kawy w 2016 roku:

 1. Brazylia (3 019 051 ton)
 2. Wietnam (1 460 800 ton)
 3. Kolumbia (745 084 ton)
 4. Indonezja (639 305 ton)
 5. Etiopia (469 091 ton)

Lista eksporterów kawy (w każdej formie) według The Observatory of Economic Complexity ma parę niespodzianek:

 1. Brazylia (17%)
 2. Wietnam (11%)
 3. Kolumbia (8,5%)
 4. Szwajcaria (6,6%)
 5. Niemcy (6,5%)

Gdybyśmy jednak zdecydowali się na bardziej szczegółowy podział to możemy wybrać np. eksporterów kawy palonej niezdekofeinowanej:

 1. Szwajcaria (19%)
 2. Włochy (15%)
 3. Niemcy (13%)
 4. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (7,0%)
 5. Francja (6,4%)

Lista eksporterów surowej (nie palonej) kawy jest najbliższa liście największych producentów:

 1. Brazylia (26%)
 2. Wietnam (15%)
 3. Kolumbia (13%)
 4. Indonezja (5,2%)
 5. Honduras (4,8%)

Gdybyśmy z kolei chcieli poznać producentów poszczególnych gatunków kawy, zwłaszcza że w zdecydowanej większości będziemy inwestować na kawie typu Arabica to te dane przedstawiają się następująco:

Arabica:

 1. Brazylia
 2. Kolumbia
 3. Etiopia

Robusta:

 1. Wietnam
 2. Brazylia
 3. Indonezja

Powrót do spisu treści

Sezon kawowy

Sezon kawowy liczymy mniej więcej od drugiej połowy czerwca. Dlatego w wielu różnych raportach trafiamy na informacje z datami przełomowymi, na przykład 2017/2018.

Okres zbiorów kawy jest oczywiście uzależniony od pogody i kraju tudzież regionu, pierwsze zbiory często są słabszej jakości. Miesiące zbiorów kawy dla największych producentów Arabici przedstawiają się następująco:

 1. Brazylia: maj – wrzesień
 2. Kolumbia wrzesień – grudzień
 3. Etiopia: listopad – luty
 4. Honduras: grudzień – marzec/kwiecień
 5. Peru: lipiec – listopad
 6. Kongo: wrzesień – czerwiec (zdecydowanie najdłuższy okres zbiorów!)

Poniższa tabela prezentuje okres zbiorów kawy dla wszystkich producentów kawy typu Arabica:

źródło: opracowanie własne

Powrót do spisu treści

International Coffee Organization

Międzynarodowa Organizacja Kawy to coś w rodzaju OPEC-u dla ropy. Co miesiąc publikują raport Coffee Market Report, który zawiera wiele różnych informacji dotyczących kawy, jej produkcji, obrotu (wraz z detalami dotyczącymi eksportu od producentów) i spożycia.

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

W każdym miesiącu amerykański Departament Rolnictwa publikuje raporty Coffee Annual oraz Coffee semi-annual, które pozwalają śledzić na bieżąco zmiany w zasiewach, zbiorach, eksporcie czy prognozach w poszczególnych krajach – producentach kawy na świecie.

Dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) pojawia się też raport Coffee: World Markets and Trade informująca o światowy obrocie, produkcji, konsumpcji i zapasach kawy wraz z analizą wydarzeń mających wpływ na handel kawą.

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

 • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
 • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

 • commercial (j.w.);
 • large speculators (czyli tzw. „grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
 • small speculators (czyli tzw. „ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Komentarze są wyłączone.