średnie ceny

W przypadku produktów sezonowych przydatne mogą być informacje o średniej cenie i średniej zmianie ceny surowca w poszczególnych miesiącach. Dlatego też na tej stronie przygotowałem kilka wykresów obrazujących średnie ceny i procentowe zmiany cen w poszczególnych miesiącach w różnych przedziałach czasowych.

ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018;

źródło danych: barchart.com; ceny otwarcia i zamknięcia świec miesięcznych.

kakao - średnia cena w latach 2008-2018

źródło: opracowanie własne

kakao - średnia procentowa zmiana ceny w latach 2008-2018

źródło: opracowanie własne

Jednak powyższy wykres, by miał on większą wartość, należy zestawić z poniższym, przedstawiającym liczbę anomalii czyli wyników przeciwnych w badanym okresie. Czyli: jeśli w styczniu wychodzi nam, że cena rośnie to poniższy wykres pokazuje nam, że to średni wzrost dla dziesięciu („próba” – granatowy kolor) styczniów w latach 2008-2018 i w tym czasie w 5 styczniach („liczba anomalii” – pomarańczowy kolor) zakończyliśmy miesiąc na minusie. To ważne, bo im większa liczba anomalii tym trudniej wychwycić powtarzalność.

kakao - anomalie średniej procentowej zmiany ceny w latach 2008-2018

źródło: opracowanie własne

Możliwość komentowania została wyłączona.