aktualności

Na tej stronie będę podawał istotne zmienne mające wpływ na ceny bawełny.

Zmiany w ostatnich raportach

data aktualizacji: 11/6/2019

źródło: Departament Rolnictwa USA; NASDAQ; Reuters; CFTC

Areał zasiewów bawełny w USA:

2019: 13 780 000 akrów, spadek o -2,27% rok do roku (- 319 000 akrów)

Komentarze są wyłączone.