Kukurydza

Spis treści

Ogólne informacje

Mapa zasiewów w USA, Brazylii, Unii Europejskiej i na Ukrainie

Kalendarz zasiewów

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Raporty CFTC

aktualności

Ogólne informacje

Kukurydza posiada bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz przy produkcji pasz zwierzęcych i jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zbóż na świecie: w 2016 roku według danych NCGA wyprodukowano (czy też raczej zebrano) 38 105 milionów buszli (czyli 967 867 000 ton!) kukurydzy na całym świecie.

To samo źródło definiuje nam najważniejszych producentów pszenicy wg zbiorów z 2016 roku:

 1. Stany Zjednoczony Ameryki Północnej (13 601 milionów buszli – 36% światowej produkcji)
 2. Chiny (8 841 milionów buszli – 23% światowej produkcji)
 3. Brazylia (3 208 milionów buszli – 8,4% światowej produkcji)
 4. Unia Europejska (2 274 milionów buszli – 6% światowej produkcji)
 5. Argentyna (1 008 milionów buszli – 2,6% światowej produkcji)

Z kolei lista eksporterów kukurydzy w 2016 roku, zgodnie z danymi The Observatory of Economic Complexity, kształtuje się nieco inaczej:

 1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (34%)
 2. Argentyna (15%)
 3. Brazylia (14%)
 4. Ukraina (7,7%)
 5. Francja (5,5%)

Najważniejsze kontrakty terminowe na kukurydzę są notowane na amerykańskich giełdach: w Chicago, Kansas City i Minneapolis. Zdecydowana większość dostępnych u polskich i europejskich brokerów kontraktów na kukurydzę będzie odzwierciedlać ceny z chicagowskiej giełdy, a ta siłą rzeczy jest najbardziej zależna od warunków, jakości i kosztów amerykańskich zbiorów.

Powrót do spisu treści

Mapa zasiewów kukurydzy w USA, Brazylii i na Ukrainie

Poniższa mapa obrazuje Stany Zjednoczone, które mają największe zasiewy i zbiory kukurydzy:

źródło: opracowanie własne na podstawie USDA

pod tym linkiem znajdziecie mapę zbiorczą zasiewów ryżu, pszenicy, soi, kukurydzy i sorgo.

Mapa upraw kukurydzy w Brazylii:

źródło: USDA

Mapa upraw drugiego zasiewu kukurydzy (głównego) w Brazylii:

źródło: USDA

Mapa upraw kukurydzy w Unii Europejskiej:

źródło: USDA

Mapa upraw kukurydzy na Ukrainie:

źródło: USDA

Powrót do spisu treści

 

Kalendarz zasiewów

kalendarz zasiewów oraz zbiorów kukurydzy na świecie

źródło: opracowanie własne

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Na cenę kukurydzy często wpływają reakcje inwestorów na różne raporty, zwłaszcza te dotyczące amerykańskich upraw publikowane przez Departament Rolnictwa USA.

Najważniejszy z nich, publikowany raz w miesiącu, w drugim tygodniu każdego miesiąca (między 7. a 14. dniem) o godzinie 18:00 czasu polskiego to raport dotyczący produkcji pod nazwą Crop Production. Zawiera on między innymi informacje o prognozowanej jakości zbiorów w najbliższym sezonie czy prognozowanej ilości zapasów danego zboża po zakończeniu zbiorów.

Pozostałe dwa raporty wpływające na cenę kukurydzy to cotygodniowe publikacje: poniedziałkowe Crop Progress (jakość oraz postępy w uprawach) oraz czwartkowe U.S. Export Sales (dotyczące eksportu amerykańskich zbóż).

Daty publikacji raportów są w kalendarzu w kolumnie po prawej stronie, w momencie ich publikacji można spodziewać się zwiększonej zmienności na kontraktach na kukurydzę oraz gwałtownych skoków cen czy nawet luk cenowych.

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

 • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
 • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

 • commercial (j.w.);
 • large speculators (czyli tzw. „grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
 • small speculators (czyli tzw. „ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Możliwość komentowania została wyłączona.