aktualności – 14 listopada 2022

Zapraszam na kolejny zestaw aktualności surowcowych.

nie chcesz czytać?
kliknij by przejść od razu do odcinka programu
Surowcowe info

Słowniczek

 • pp – punkt procentowy
 • b/z – bez zmian
 • t/t – zmiana wartości względem poprzedniego tygodnia
 • m/m – zmiana wartości względem poprzedniego miesiąca
 • q/q – zmiana wartości względem poprzedniego kwartału
 • r/r – zmiana wartości względem poprzedniego roku
 • s/s – zmiana wartości względem poprzedniego sezonu (w przypadku surowców mających sezon na przełomie roku kalendarzowego)

aktualności - 14 listopada 2022

W dzisiejszych aktualnościach:

reklama:

Ogólne informacje

 • Globalne emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych mają w tym roku wzrosnąć o około 1%. Opublikowany podczas szczytu klimatycznego ONZ COP27 raport Global Carbon Budget uwidocznił lukę między obietnicami, które rządy, firmy i inwestorzy złożyli w celu ograniczenia emisji powodujących ocieplenie planety w przyszłych latach, a ich dzisiejszymi działaniami, które powodują stały wzrost emisji. Według raportu ponad 100 naukowców, kraje mają wyemitować łącznie 41 miliardów ton CO2 w 2022 r., 37 miliardów ton ze spalania paliw kopalnych i 4 miliardy ton z użytkowania gruntów, takich jak wylesianie. Tegoroczny wzrost był spowodowany wyższym zużyciem ropy naftowej w transporcie – w szczególności w lotnictwie – ponieważ gospodarki nadal otwierały się z blokad po pandemii COVID-19. Panel klimatyczny ONZ powiedział, że globalne gazy cieplarniane muszą spaść o 43% do 2030 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C i uniknąć jego najpoważniejszych skutków.
 • Agencja ds. Żywności ONZ (FAO) zamierza w ciągu roku uruchomić plan, aby światowy system żywnościowy był bardziej zrównoważony. Plan pokaże, w jaki sposób przemysł spożywczy i rolnictwo mogą dostosować się do światowego celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. „Jest to bardzo potrzebne, ponieważ dla sektora energetycznego istnieją jasne drogowskazy, które naprawdę przyciągnęły wielu inwestorów… ale dla rolnictwa nie mamy takich drogowskazów” – powiedział Zitouni Ould-Dada, zastępca dyrektora FAO. Ponad czterdziestu inwestorów zarządzających łącznie 18 bilionami dolarów wezwało FAO w czerwcu do stworzenia planu ograniczenia emisji w sektorze, często pomijanego w debatach na temat globalnego ocieplenia, a jednocześnie będącego jednym z największych źródeł szkodliwych dla klimatu emisji. Produkcja żywności odpowiada za około jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych i jest głównym zagrożeniem dla 86% gatunków zagrożonych wyginięciem na świecie, podczas gdy hodowla bydła odpowiada za trzy czwarte utraty lasów deszczowych Amazonii. Zwierzęta gospodarskie odpowiadają za prawie jedną trzecią światowych emisji metanu związanych z działalnością człowieka, uwalnianego w postaci bekania bydła, obornika i uprawy roślin pastewnych.
 • Wysocy rangą przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się w Genewie z rosyjską delegacją, aby omówić skargi Moskwy dotyczące inicjatywy eksportu zbóż z Morza Czarnego i zająć się potrzebą niezakłóconego eksportu żywności i nawozów. Negocjacje rozpoczynają się osiem dni przed terminem odnowienia lipcowej umowy wynegocjowanej przez ONZ i Turcję. Porozumienie pomogło zażegnać światowy kryzys żywnościowy, umożliwiając eksport żywności i nawozów z kilku ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Moskwa zasygnalizowała, że ​​może zrezygnować z umowy, która wygasa 19 listopada, jeśli nie zostaną poczynione postępy w sprawie jej skarg. Szef ONZ ds. pomocy Martin Griffiths, który kieruje rozmowami w sprawie ukraińskiego eksportu, oraz wysoka przedstawiciel ONZ ds. handlu Rebeca Grynspan spotkali się z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Wierszyninem w biurze ONZ w Genewie. W oświadczeniu po rozmowach ONZ poinformowała, że ​​uczestnicy omówili lipcową umowę i przeprowadzili konstruktywne rozmowy na temat jej kontynuacji.
 • Rosja planuje ustalić podatek eksportowy na wszystkie rodzaje nawozów na poziomie 23,5%, gdy cena przekroczy 450 dolarów za tonę. Rosja jest znaczącym producentem nawozów potasowych, fosforowych i azotowych, z produkcją przekraczającą 50 mln ton rocznie, co odpowiada 13% światowej produkcji.
 • Holenderski rząd powiedział, że zwolni przesyłkę 20 000 ton rosyjskich nawozów, które utknęły w porcie w Rotterdamie z powodu sankcji, na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przesyłka ma zostać wysłana do Malawi za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme). Chociaż zboże i nawozy nie podlegają sankcjom Unii Europejskiej, „ten nawóz został zatrzymany, ponieważ osoba objęta sankcjami jest powiązana z rosyjską firmą, która jest jego właścicielem” – czytamy w oświadczeniu. Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odmówiło zidentyfikowania rosyjskiej firmy lub osoby objętej sankcjami. „Decyzja o uwolnieniu nawozu została podjęta przy założeniu, że ONZ zapewni, że zostanie on dostarczony do uzgodnionego miejsca, Malawi, oraz że rosyjska firma i osoba objęta sankcjami nie zarobią nic na transakcji” – czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Kawa

 • Zapasy kawy w magazynach ICE wzrosły (+66,1k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-51,1k t/t). Zapasy kawy są niższe o -74,75% s/s.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Cukier

 • Brazylijska grupa przemysłowa Unica poinformowała, że ​​region środkowo-południowy Brazylii wyprodukował 2,11 miliona ton cukru w ​​drugiej połowie października.

Kakao

 • Gdy tylko opóźnienia w dostawach zostaną rozwiązane po zakończeniu strajku, ceny kakao powinny ponownie stracić zyski, ponieważ rolnicy kakao spodziewają się, że tempo zbiorów i dostaw wzrośnie od połowy listopada, a plony będą lepsze niż w zeszłym rok”u – napisał Commerzbank.
 • Zapasy kakao w magazynach ICE spadły (-18,0k t/t), w poprzednim sezonie spadły (-73,6k t/t). Zapasy są w tym sezonie o +6,04% s/s wyższe.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE

Pszenica

 • Rosnące ceny pszenicy w Indiach mogą skłonić do wprowadzenia środków chłodzących ceny, takich jak uwolnienie rezerw państwowych na otwarty rynek, przy jednoczesnym obniżeniu 40% podatku od importu. Dotknięte nagłym spadkiem plonów Indie zakazały w maju eksportu zboża. W międzyczasie liczba wejść na rynek z poprzednich zbiorów zwolniła, ponieważ rolnikom skończyły się zapasy. „Popyt jest duży, ale dostawy maleją. Ceny rosną i pozostaną stabilne do czasu rozpoczęcia nowego sezonu zbiorów w przyszłym roku” – powiedział Mansukh Yadav, handlarz pszenicą z Indore w centrum Indii. Indie, które są drugim co do wielkości producentem pszenicy na świecie, ale także największym konsumentem tego towaru, mogą rozważyć przeniesienie zapasów państwowych na rynek dla masowych konsumentów, takich jak producenci mąki i ciastek, w celu obniżenia cen. Na początku października zapasy pszenicy w magazynach państwowych wynosiły 22,7 mln ton (-52% r/r). „Wzrost cen potwierdza, że ​​handlowcy szacują tegoroczną produkcję na około 95 milionów ton, znacznie mniej niż rząd przewidywał 106,84 milionów ton” – powiedział pracownik globalnej firmy handlowej.
 • Indyjscy rolnicy zasiali pszenicę na 4,5 milionach hektarów od 1 października, kiedy rozpoczął się obecny sezon siewu (+9,7% s/s). Ministerstwo Rolnictwa i Opieki Społecznej Rolników będzie na bieżąco aktualizować tymczasowe dane dotyczące siewu roślin, gdy zbierze więcej informacji od rządów stanowych. W Indiach pszenica jest produkowana głównie w północnych stanach Pendżab, Haryana, Uttar Pradesh i centralnym stanie Madhya Pradesh. Późne deszcze w październiku i listopadzie podniosły poziom wilgoci w glebie i pomogły rolnikom zwiększyć obszar pod pszenicę. Indie uprawiają tylko jedną uprawę pszenicy w ciągu roku, przy czym sadzenie odbywa się w październiku i listopadzie, a zbiory rozpoczynają się w marcu.
 • Eksport pszenicy z Argentyny w sezonie 2022/23 wg Rosario Grains Exchange (BCR) może spaść nawet o ponad 50% do 7 mln ton. Podczas poprzednich zbiorów 2021/2022 południowoamerykańska potęga rolnicza wyeksportowała 14,5 mln ton pszenicy. Eksport z ogromnego sektora rolnego Argentyny jest kluczowym źródłem obcej waluty dla rządu, ponieważ pszenica jest kupowana głównie w dolarach amerykańskich. Zniszczone przez przedłużające się warunki suszy na najlepszych gruntach rolnych oraz niedawne mrozy, zbiory pszenicy zebrane między listopadem a styczniem wynoszą zaledwie 11,8 miliona ton, zgodnie z BCR, o połowę mniej w porównaniu z 23 milionami ton wyprodukowanymi w poprzednim sezonie. Jeśli prognoza produkcji się sprawdzi, będzie to najmniejszy plon pszenicy od siedmiu lat. Oddzielna giełda Buenos Aires Grains obniżyła w czwartek szacunki zbiorów pszenicy 2022/2023 do 12,4 miliona ton z 14 milionów ton prognozowanych wcześniej.

Pozostałe rośliny oleiste

 • Według indyjskiego ministerstwa rolnictwa, zasiewy rzepaku, głównych roślin oleistych uprawianych zimą, osiągnęły 5,5 miliona hektarów, w porównaniu z 4,8 miliona hektarów rok temu.

Wieprzowina, wołowina, drób i ryby

 • Francja postawiła kraj w stanie „wysokiego” stanu zagrożenia ptasią grypą, zmuszając fermy drobiu do trzymania ptaków w pomieszczeniach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wysoce zaraźliwej choroby. Drugi co do wielkości producent drobiu w Unii Europejskiej wykrył nowy wzrost epidemii ptasiej grypy w ostatnich miesiącach po tym, jak w tym roku nastąpiła najgorsza w historii fala choroby, w której dokonano uboju około 22 milionów ptaków. Ptasia grypa zwykle atakuje w miesiącach jesienno-zimowych. Jest przenoszony przez zakażone odchody migrujących dzikich ptaków lub bezpośredni kontakt ze skażoną paszą, odzieżą i sprzętem lub drogą powietrzną.

Ropa naftowa

 • Grupa naftowo-gazowa Cepsa poinformowała, że wystąpi z pozwem sądowym, jeśli rząd Hiszpanii zatwierdzi dodatkowy podatek od „nadzwyczajnych zysków” spółek energetycznych. Hiszpański parlament debatuje obecnie nad projektem ustawy wprowadzonej przez lewicową koalicję rządzącą w celu ustanowienia tymczasowej opłaty dla banków i dużych firm energetycznych, mającej na celu zebranie 7 miliardów euro w 2023 i 2024 roku, które zostałyby wykorzystane do złagodzenia wzrostu kosztów życia obywateli. Dyrektor generalny Maarten Wetselaar powiedział, że podatek w obecnym kształcie wpłynie na plan inwestycyjny Cepsy w czasie, gdy Hiszpania i Europa potrzebują większych wydatków na energię, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi i zapewnić bezpieczeństwo dostaw. „Ten podatek jest nieproporcjonalny i źle zaprojektowany, ponieważ opodatkowuje dochody, a nie zyski, a dwuletni okres w środowisku o dużej zmienności stwarza ogromną niepewność” – powiedział Wetselaar.
 • Zapasy ropy naftowej w magazynach Shanghai Futures Exchange (ShFE) na dzień 11 listopada 2022 wynosiły 4,251 mln (b/z t/t).
 • Liczba odwiertów naftowych w USA wzrosła o 9 do poziomu 622 aktywnych punktów.

Gaz ziemny

 • Komisja powiedziała krajom UE, że „kompleksowy twardy limit” na TTF, głównym europejskim rynku kontraktów terminowych na gaz ziemny, wykorzystywanym jako cena referencyjna, prawie nie obniżyłby cen, jednocześnie niosąc ze sobą ryzyko prawne i związane z dostawami. Dlatego propozycją będzie nakreśli myślenie wokół „mechanizmu korekty rynkowej”, co byłoby równoznaczne z „korytarzem cenowym” na TTF, który ma na celu złagodzenie skoków cenowych. „Nie narazisz bezpieczeństwa dostaw, ustalając stałą cenę poniżej ceny rynkowej, ponieważ jesteśmy w globalnej konkurencji o LNG (skroplony gaz ziemny)” – powiedział unijny urzędnik.
 • Przerwy w dostawie prądu po huraganie Nicole na Florydzie w czwartek rano dotknęły około 308 000 domów i firm. Zmniejsza to zapotrzebowanie na gaz ziemny w USA.
 • Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że jego rząd rozważy wszystkie środki, w tym wprowadzenie limitu cenowego na gaz, aby powstrzymać wysokie ceny energii, ale wykluczył nadzwyczajny podatek od firm wydobywczych.
 • Nord Stream AG, operator pękniętego gazociągu Nord Stream 1, otrzymał pozwolenie na badanie obszaru na wodach duńskich w związku z uszkodzeniem infrastruktury przesyłowej. Operator wysłał już wyczarterowany statek na wody u wybrzeży Szwecji w celu zbadania uszkodzeń rurociągu. Szwecja i Dania doszły do ​​wniosku, że cztery wycieki z rurociągów Nord Stream 1 i 2 były spowodowane wybuchami, ale nie podały, kto może być za to odpowiedzialny. Światowi przywódcy nazwali to aktem sabotażu.
 • Ceny spotowe gazu ziemnego w Azji w ubiegłym tygodniu na listopadowe dostawy spadły do $26,00/mmBtu (-7,1% t/t). „Ciepła pogoda w Azji i Europie nadal odbija się na cenach, ponieważ sezonowe zapotrzebowanie na ciepło jeszcze nie wzrosło. Zapasy są obecnie wysokie zarówno w Azji, jak iw Europie, a ładunki LNG są spławiane z Europy w oczekiwaniu na wyższy popyt i ceny” – powiedział Edmund Siau, analityk LNG w firmie konsultingowej FGE.
 • Prognozowany popyt wraz z eksportem gazu ziemnego w USA w tym tygodniu to 119,9 mld stóp sześciennych dziennie (bcfd) czyli +22,1% t/t. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie na gaz ma wynieść 124,2 bcfd.
 • Listopadowa podaż gazu ziemnego w USA (z wyłączeniem Alaski) wynosiła średnio 98,6 mld stóp sześciennych dziennie (-0,80% m/m).
 • Listopadowy przepływ LNG do terminali eksportowych z USA wynosi średnio 11,5 bcfd (+1,77% m/m). Siedem dużych amerykańskich zakładów eksportowych może przetworzyć około 13,8 bcfd gazu na LNG.
 • Liczba amerykańskich odwiertów gazowych pozostała na niezmienionym poziomie 155 aktywnych punktów.
 • Amerykańskie zapasy gazu ziemnego w tygodniu do 4 listopada wzrosły o +79 mld stóp sześciennych (bcf) do 3 580 bilionów stóp sześciennych (tcf). Zapasy gazu w USA są obecnie o -3,71% poniżej 5-letniej średniej. Analitycy prognozowali wzrost zapasów o +84 bcf.

Energia odnawialna

 • Portugalia spodziewa się, że stanie się głównym producentem i eksporterem zielonego wodoru z 70 inwestorami i spółkami joint ventur planującymi wydać 10 miliardów euro na rozwijający się przemysł pozyskiwania ekologicznej energii. Tak zwany zielony wodór, wytwarzany przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej, jest postrzegany jako kluczowe źródło energii, które może zmniejszyć zanieczyszczenie z długodystansowego transportu ciężkiego, przemysłu stalowego i chemicznego oraz wytwarzania energii. „Wierzymy, że Portugalia będzie ważnym (europejskim) producentem wodoru i gazów odnawialnych w krótkim okresie. Projekty są na różnych etapach rozwoju” – powiedział Duarte Cordeiro.
 • Indonezyjska państwowa firma energetyczna Pertamina zbada rozwój projektów związanych z zielonym wodorem i amoniakiem w tym kraju, wraz z singapurską firmą Keppel Infrastructure i globalnym koncernem naftowym Chevron w ramach wspólnej umowy badawczej podpisanej w czwartek. Firmy zamierzają zbadać wykonalność budowy zielonego zakładu wodorowego na Sumatrze w Indonezji, o zdolności produkcyjnej co najmniej 40 000 ton rocznie, zasilanej w początkowej fazie 250-400 megawatami energii geotermalnej. „Zakład produkcji wodoru mógłby mieć potencjał do 80 000-160 000 ton rocznie, w zależności od dostępności energii geotermalnej, a także wymagań rynku” – czytamy w oświadczeniu.
 • Według federalnych urzędników celnych i źródeł branżowych od czerwca w amerykańskich portach zgromadziło się ponad 1000 przesyłek komponentów do produkcji energii słonecznej o wartości setek milionów dolarów na mocy nowego prawa zakazującego importu z chińskiego regionu Xinjiang w związku z obawami dotyczącymi pracy niewolniczej. Poziom konfiskat, o którym wcześniej nie informowano, odzwierciedla, w jaki sposób polityka mająca na celu wywarcie presji na Pekin w związku z obozami przetrzymywania Ujgurów w Sinciangu grozi spowolnieniem wysiłków administracji Bidena zmierzających do dekarbonizacji amerykańskiego sektora energetycznego. Służby Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych przejęły 1053 przesyłki między 21 czerwca, kiedy weszła w życie ustawa o ochronie pracy przymusowej Ujgurów, a 25 października. Agencja nie ujawniła producentów ani nie potwierdziła szczegółów dotyczących ilości sprzętu. Trzy źródła branżowe posiadające wiedzę na ten temat powiedziały jednak Reuterowi, że zatrzymane produkty obejmują panele i ogniwa polikrzemowe, które prawdopodobnie mają moc do 1 gigawata i są wytwarzane głównie przez trzech chińskich producentów – Longi Green Energy Technology Co Ltd, Trina Solar. Co Ltd i JinkoSolar Holding Co. Chiny zaprzeczają nadużyciom w Sinciangu. Pekin początkowo zaprzeczał istnieniu jakichkolwiek obozów przetrzymywania, ale później przyznał, że utworzył „ośrodki szkolenia zawodowego” niezbędne do ograniczenia terroryzmu, separatyzmu i radykalizmu religijnego w Xinjiangu.
 • Saudi Aramco podpisało wspólną umowę rozwojową we współpracy z Ministerstwem Energii Arabii Saudyjskiej w celu ustanowienia centrum wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, które potencjalnie będzie w stanie bezpiecznie składować do 9 milionów ton dwutlenku węgla rocznie do 2027 r. Z Aramco ma pochodzić około 6 mln ton, pozostałe z innych źródeł przemysłowych.

Uran

 • Rząd USA i jednostka Centrus Energy Corp podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia produkcji paliwa, które ma być wykorzystywane w reaktorach jądrowych nowej generacji. Produkcja ma dotyczyć paliwa zwanego wysokowartościowym nisko wzbogaconym uranem lub HALEU, które jest wzbogacone do 20%. Kontrakt umożliwi produkcję w zakładzie firmy w Ohio 20 kilogramów HALEU, wzbogaconego do 19,75% do końca 2023 roku – poinformował DOE. Oczekuje się, że produkcja będzie kontynuowana w 2024 r. na poziomie 900 kilogramów rocznie, z dodatkowymi opcjami produkcji większej ilości materiału w ramach kontraktu w przyszłości. Oczekuje się, że HALEU będzie używany w reaktorach w pracach takich firm jak X-energy i TerraPower .„Ta demonstracja pokazuje zaangażowanie DOE we współpracę z partnerami branżowymi w celu uruchomienia produkcji HALEU na skalę komercyjną, aby stworzyć więcej miejsc pracy związanych z czystą energią i zapewnić wszystkim Amerykanom dostęp do korzyści płynących z energii jądrowej” – powiedziała sekretarz ds. Energii Jennifer Granholm. Obecnie jedyną firmą sprzedającą HALEU jest TENEX, część rosyjskiego państwowego koncernu energetycznego Rosatom. Administracja Bidena przewiduje, że przed końcem dekady potrzebne będzie ponad 40 ton HALEU.

Złoto

 • Kiedy zaczynamy widzieć dane inflacyjne pokazujące, że inflacja spada, oczekuje się, że FED zacznie zwalniać tempo tych podwyżek stóp procentowych. Dlatego można argumentować, że dramatyczna presja, która została zastosowana na rynku złota w ciągu ostatnich kilku miesięcy, została uwolniona i złoto ma teraz zdolność do wzrostu” – powiedział David Meger, dyrektor ds. handlu metalami w High Ridge Futures.
 • Spokojny raport o inflacji dał rynkom pewność, że FED może obniżyć tempo podwyżek stóp o pół punktu i być może skończyć z zaostrzeniem po marcowym posiedzeniu FOMC” – powiedział w notatce Edward Moya, starszy analityk w OANDA.
 • Obserwujemy kontynuację wzrostu cen złota po wczorajszych danych CPI, słabszego dolara i prawdopodobieństwa, że ​​FED podwyższy stopy procentowe o pół punktu w porównaniu z podwyżką o 75 punktów bazowych” – powiedział Bob Haberkorn, senior market strateg w RJO Futures.
 • Tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych w magazynach giełd CME (NYMEX & COMEX) i szanghajskiej (ShFE):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CME oraz ShFE

Miedź

 • Ceny miedzi i innych metali przemysłowych gwałtownie wzrosły w czwartek po tym, jak dane z USA pokazały, że inflacja bazowa osiągnęła szczyt, co może pozwolić FED-owi na wcześniejsze zaprzestanie podnoszenia stóp procentowych. Niższy szczyt stóp procentowych w USA pomógłby metalom, ponieważ wyższe stawki ograniczają aktywność gospodarczą i wzmacniają dolara, sprawiając, że towary wycenione w dolarach są droższe dla kupujących innymi walutami.
 • Sytuacja zmieniła się dość znacząco… perspektywy się poprawiły” – powiedział analityk rynku towarowego w Niemczech, dodając, że miedź powinna osiągnąć poziom $9 000 do końca roku. Złagodzenie polityki „zero COVID” w Chinach, które rynek odebrał w byczy sposób, obejmowało skrócenie kwarantanny o dwa dni dla bliskich kontaktów zarażonych osób i dla podróżnych przybywających, ale całkowite zniesienie kontroli COVID może być bardzo odległe.
 • Zdolność rafinacji pierwotnej miedzi w Indiach, wynosząca około 1 miliona ton, jest wystarczająca, aby zaspokoić popyt krajowy.

Pozostałe metale przemysłowe

 • The London Metal Exchange (LME) poinformowała, że nie zakaże handlu rosyjskim metalem i przechowywania go w swoim systemie, ponieważ znaczna część rynku nadal planuje kupować rosyjski metal w 2023 roku. Rosja jest głównym producentem aluminium (6% globalnej produkcji) i niklu (7% globalnej produkcji). Te metale i firmy, które je produkują, nie zostały objęte sankcjami nałożonymi na niektóre rosyjskie firmy po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym 2022. „LME nie proponuje w tej chwili zakazania udzielania gwarancji na nowy rosyjski metal ani nałożenia progów lub ograniczeń na ilość rosyjskich zapasów dozwolonych w magazynach LME. Chociaż globalna akceptacja rosyjskiego metalu ma oczywiście wymiar etyczny, uważamy, że LME nie powinna podejmować ani narzucać żadnych osądów moralnych szerszemu rynkowi” – podała giełda w oświadczeniu. Giełda od stycznia 2023 r. będzie publikować regularne raporty szczegółowo opisujące procent gwarantowanego rosyjskiego metalu w magazynach LME. Amerykański producent aluminium Alcoa od pewnego czasu publicznie wzywa do wykluczenia rosyjskiego metalu z obrotu i przechowywania na giełdzie.
 • Akcjonariusze BHP Group głosowali przeciwko rezolucji wzywającej giganta wydobywczego do lobbowania australijskiego rządu w sprawie polityki dotyczącej zmian klimatu na dorocznym walnym zgromadzeniu. Za uchwałą głosowało tylko 13% akcjonariuszy. Rezolucja wezwała BHP do aktywnego popierania australijskich ustawień politycznych, które są zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C. „BHP publicznie wyraziło nasze przekonanie, że świat musi realizować cele Porozumienia Paryskiego, a BHP już opowiada się za polityką klimatyczną odpowiednią dla Grupy w sposób zgodny z celami Porozumienia Paryskiego” – powiedział przedstawiciel spółki.
 • Federacja Indyjskiego Przemysłu Mineralnego (FIMI) domaga się wyższych podatków importowych na metale, takie jak cynk, miedź i aluminium, aby pomóc powstrzymać falę tańszego importu, zwłaszcza z Chin. Rząd powinien podnieść podatki importowe do 10%-15% na kilka produktów aluminiowych, w tym złom do 10% z 2,5%. Oczekuje się, że indyjscy producenci aluminium zwiększą swoje łączne moce produkcyjne do 4,6 mln ton w ciągu najbliższych dwóch lat, z obecnych 4,1 mln ton. Oczekuje się, że w roku podatkowym do marca 2023 r. zapotrzebowanie Indii na aluminium osiągnie 4,2 mln ton. W poprzednim roku podatkowym Indie sprowadziły 2,3 miliona ton aluminium, z czego większość (~85%) pochodzi z taniego importu z Chin. Federacja poinformowała, że ​​większość importowanego złomu metalowego pochodzi z Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Produkcja cynku pierwotnego w Indiach wynosząca 700 000 ton jest wyższa niż konsumpcja tego kraju wynosząca 650 000 ton. FIMI powtórzyło również swoje żądanie zniesienia podatku wywozowego na bryły i miał rudy żelaza niskiej jakości – o zawartości żelaza poniżej 58%. Podatek został podniesiony do 50% od zera w maju.

Stany magazynowe metali przemysłowych

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME, CME oraz ShFE

 • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Szanghajskiej Giełdy (ShFE):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ShFE

 • Zapasy metali przemysłowych w magazynach Londyńskiej Giełdy Metali (LME):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych LME

Omówienie aktualności

Program Surowcowe info od lipca 2020 roku pojawia się na moim osobistym kanale YouTube w poniedziałki i czwartki:

Statystyki

Od niedzieli do czwartku około 19:30 na moich social mediach (Facebook oraz Twitter) są publikowane statystyki intraday’owe dotyczące kierunku ceny na następny dzień. Z surowców wśród statystyk jest złoto, gaz ziemny, ropa Brent oraz ropa WTI. Wyjaśnienie potencjału tych danych znajdziecie w tym artykule.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *